Sponsor

Professional Committee on Fault Diagnosis and Safety for Technical Processes, Chinese Association of Automation

 

Organizer

University of Electronic Science and Technology of China

 

Technical Co-Sponsors

Sichuan Society of Automation & Instrument

 

General Chair

Donghua Zhou, Shandong University of Science and Technology, China

 

Program Committee Chair

Yuhua Cheng, University of Electronic Science and Technology of China, China

 

Program Committee Vice Chairs

Libing Bai, University of Electronic Science and Technology of China, China

Kai Chen, University of Electronic Science and Technology of China, China

 

PC Members

Cuimei Bo, Yi Chai, Maoyin Chen, Yong Chen, Steven X. Ding, Haiying Dong, Hairong Dong, Hongli Dong, Jian Feng, Huajing Fang, Furong Gao, Huijun Gao, Xuejin Gao, Zhiqiang Ge, Zhiqiang Geng, Weihua Gui, Limin Guo, Cunwu Han, Kuangrong Hao, Xiao He, Yandong Hou, Changhua Hu, Shaolin Hu, Qinglei Hu, Darong Huang, Daoping Huang, Deqing Huang, Bin Jiang, Jin Jiang, Qingchao Jiang, Xiangyu Kong, Yaguo Lei, Juan Li, Ping Li, Tao Li, Wei Li, Yuan Li, Zetao Li, Zhijun Li, Zhibin Li, Jun Liang, Yan Liang, Yiqi Liu, Zhenxing Liu, Ningyun Lu, Shuxian Lun, Hao Luo, Linkai Luo, Chen Lv, Feng Lv, Jie Ma, Zehui Mao, Yuguang Niu, Quan Pan, Zhonghua Pang, Kaixiang Peng, Ruiyun Qi, S. Joe Qin, Qunli Shang, Hongbo Shi, Bo Shen, Qikun Shen, Yi Shen, Li Sheng, Zhihuan Song, Dehui Sun, Guoxi Sun, Jitao Sun, Qiuye Sun, Tianhao Tang, Xuemin Tian, Cong Wang, Fuli Wang, Haibo Wang, Hong Wang, Jing Wang, Jiandong Wang, Limin Wang, Peiliang Wang, Qing Wang, Qinglin Wang, Shaoping Wang, Tianzhen Wang, Xiuqing Wang, Youqing Wang, Zhanshan Wang, Zhuo Wang, Guoliang Wei, Chenglin Wen, Zhengxin Wen, Huaining Wu, Lan Wu, Ligang Wu, Lei Xie, Linbai Xie, Zhengguo Xu, Xiaobin Xu, Xuefeng Yan, Liping Yan, Chunhua Yang, Guanghong Yang, Hao Yang, Shixi Yang, Xu Yang, Ying Yang, Lina Yao, Hao Ye, Dan Ye, Yinzhong Ye, Shen Yin, Haiwen Yuan, Jiusun Zeng, Qingjun Zeng, Bangcheng Zhang, Beike Zhang, Dengfeng Zhang, Huaguang Zhang, Ke Zhang, Ping Zhang, Mingjun Zhang, Qi Zhang, Qinghua Zhang, Yingwei Zhang, Youming Zhang, Zhenwei Zhang, Chunhui Zhao, Ying Zheng, Maiying Zhong, Chunjie zhou, Zhijie Zhou, Donghua Zhou, Yuewen Zhou, Daqi Zhu, Fanglai Zhu, Qing Zhao, Qun Zong, James Lam, Yuan Cao, Jian Cen, Guangwu Chen, Zhiwen Chen, Fei Chu, Xiaogang Deng, Hairong Dong, Guoxiang Gu, Yuhua Cheng, Jianping He, Yanze Hou, Yanyan Hu, Keke Huang, Dazi Li, Lijuan Li, Linlin Li, Wenbo Li, Yueyang Li, Qiang Liu, Yi Liu, Chengrui Liu, Jinhai Liu, Wenjing Liu, Xusheng Liu, Xiao Lu, Lie Ma, Dazhong Ma, Hongbin Ma, Gang Niu, Tao Peng, Zhiping Peng, Aibing Qiu, Yuntao Shi, Xiaosheng Si, Shuai Tan, Bailing Tian, Yiming Wan, Lingmei Wang, Shenquan Wang, Yalin Wang, Chuanbo Wen, Tao Wen, Zhengxin Weng, Lifeng Wu, Guo Xie, Chunjie Yang, Dongsheng Yang, Hongpeng Yin, Xiang Yu, Ying Zhang, Yong Zhang, Lei Zhang, Le Zhou, Funa Zhou, Yanzheng Zhu, Xianchun Ding, Lina Guo, Jing Jiang, Sizhao Qin, Kemin Zhou

 

Publication Chair

Mengqi Zhou, IEEE Beijing Section, China

 

Publication Co-Chairs

Youqing Wang, Shandong University of Science and Technology, China

Huiyu Jin, Xiamen University, China

Jinhua Mi, University of Electronic Science and Technology of China, China

Jinliang Shao, University of Electronic Science and Technology of China, China

Hanmin Sheng, University of Electronic Science and Technology of China, China

Lulu Tian, University of Electronic Science and Technology of China, China

 

Fang Chongzhi Excellent Paper Award Committee

 

Chair

Changhua Hu, Rocket Force University of Engineering, China

 

Vice Chairs:

Xiao He, Tsinghua University, China

 

Secretariat

Xiaosheng Si, Rocket Force University of Engineering, China

 

Members

Zhiqiang Ge, Xiao He, Changhua Hu, Bin Jiang, Yaguo Lei, Tao Peng, Xiaosheng Si, Youqing Wang, Zhengxin Weng, Ying Yang, Hao Ye, Kun Yin, Chunjie Zhou

 

Poster Session Chair

Xiao He, Tsinghua University, China

 

Poster Session Co-Chairs

Ying Yang, Peking University, China

Ming Gao, China University of Petroleum (Hua Dong), China 

Zhen Liu, University of Electronic Science and Technology of China, China

 

Invited Session Chairs

Darong Huang, Chongqing Jiaotong University, China

Bangcheng Zhang, Changchun University of Technology, China

 

Secretariat

Jie Zhang, University of Electronic Science and Technology of China, China

Cong Chen, University of Electronic Science and Technology of China, China

Important Dates

Deadline for Submission:  June 7th, 2021


Acceptance Notification:   June 30th, 2021


Deadline for Early Bird Registration: July 16th, 2021


Deadline for Registration: December 18, 2021


Date of Conference:December 17-18, 2021